Topsector Agri & Food

Uitdagingen in ons voedselsysteem

Nederland heeft te maken met een aantal stevige uitdagingen op het gebied van landbouw, water en voedsel. Ons voedselproductiesysteem moet de komende jaren veranderen in een systeem dat klimaatneutraal werkt, grondstoffen hergebruikt, geen negatieve impact op het milieu heeft en ruimte biedt aan biodiversiteit. 

Topsector Agri & Food stimuleert nieuwe kennis en innovaties, in de eerste plaats door het opzetten en financieren van onderzoeks- en innovatieprojecten. Er was behoefte aan datavisualisaties van de sector maar ook aan een huisstijl voor de topsector Agri & Food. We hebben een toolbox ontwikkeld waarmee medewerkers op een eenvoudig manier publicaties kunnen maken. Typografie, kleur en illustraties zijn hierin vastgesteld zodat de vormgeving consistent blijft. Hiermee zijn al diverse middelen gerealiseerd zoals leaflets, rapporten en presentaties.

Editorial design Elles Kruip / Infographics Véro Crickx