Clean air for everyone

• logo
TNO 005 figuur totaal 0,1pt kopie
Site01
Site03
Site02

CLAIRE ~ clean air for everyone

CLAIRE staat voor "Clean Air for Everyone" en is een onderzoeksproject dat zich richt op ventilatie en luchtreiniging om de gevolgen van pandemieën op de gezondheid en het welzijn te beperken. 

Het onderzoek is zowel experimenteel als kwalitatief en richt zich met name op basisscholen en verpleeghuizen. Daarnaast ontwikkelt CLAIRE meetmethoden en risicomodellen. Om een bredere toepassing van innovaties in ventilatie en luchtreiniging te bevorderen werkt CLAIRE samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

De kennis die wordt vergaard helpt niet alleen bij toekomstige pandemieën, maar biedt ook aanknopingspunten voor betere voorzorgsmaatregelen tegen allergieën en astma in publieke gebouwen en scholen.

Voor Claire is een heldere identiteit ontwikkeld, het woordbeeld laat duidelijk zien waar het om gaat. De kubus speelt een belangrijke rol als vormelement, het staat symbool voor de onderzoeksruimtes. Op elkaar gestapeld zijn het de opeenvolgende deelonderzoeken. Een subtiele en passende visuele toevoeging om de verschillende onderdelen van Claire te duiden.

Visuele identiteit Elles Kruip i.s.m. met Mosterd & Co / Website Marc Daalmans