De Bouwcampus ~ Aanjager van Transitie

De Bouwcampus
De Bouwcampus
De Bouwcampus
De Bouwcampus
De Bouwcampus
De Bouwcampus
De Bouwcampus
De Bouwcampus
De Bouwcampus

Focus, vaart en impact

De samenleving staat voor complexe opgaven. De bouwsector speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van breed toepasbare oplossingen. Door kennis, kunde en ervaring te bundelen kunnen doorbraken worden geforceerd. Over muren en systeemgrenzen heen. Om dat voor elkaar te krijgen, is een partij nodig die mensen met elkaar verbindt en transities aanjaagt en dat doet De Bouwcampus.

Binnen drie maatschappelijke opgaven zijn transitietrajecten ingericht voor vraagstukken: Vervanging & Renovatie Infrastructuur, Verduurzaming Gebouwen en Omgeving en Herinrichting Stedelijke Ondergrond. Oplossingen die ontstaan zijn gericht op opschaling, repeteerbaarheid en versnelling. Kansrijke ideeën worden getoetst in praktijkomgevingen waarbij alle inzichten open en transparant worden gedeeld.

De diagonale lijn in het logo laat de verbinding zien van De Bouwcampus met verschillende partijen in de bouwwereld. Dit is ook doorvertaald in de beeldtaal met onder andere het overkoepelende beeld waarin transitie is gevisualiseerd.
De beeldtaal is dusdanig dat de merkwaarden energie, experiment en verbinding naar voren komen. 

De drie opgaven hebben naast de eigen beelden een kleurenpalet en pictogrammen. Trajecten binnen de opgaven kunnen hier gebruik van maken zodat allerlei data gevisualiseerd en gecommuniceerd kan worden.

Merkstrategie / visuele identiteit Elles Kruip Communicatie Lumael Communicatie / Website Marc Daalmans / Infographic Geeske Wiarda