De Bouwcampus ~ Aanjager van Transitie

De Bouwcampus
De Bouwcampus
De Bouwcampus
De Bouwcampus
De Bouwcampus
VERKENNEN | VERRIJKENContinue vraag naar industriële woningen is vanzelfsprekendVERKENNEN | VERRIJKEN VERMEERDERENVERDIEPEN | VERANDERENVERMEERDERENnaar geïndustrialiseerde nieuwbouwwoningenCollectief aan de slag op 2 tot 4 locatiesVERANDERENVan de jaarlijks gerealiseerde woningen is een industrieel bouwsysteemIn een aantal sessies delen betrokkenen in de keten inzichten met elkaar om te komen tot een gezamenlijke visie op industrialisatie en de te nemen stappen tot 2030.Regie en continuïteit in vraag moet leiden tot grootschalige versnelling en opschaling van geïndustrialiseerde nieuwbouwwoningen.Door regie op vraag continuïteit waarborgen voor opschalingVERDIEPENAANLEIDING 1 miljoen nieuwbouwwoningen tekort Bouwcapaciteitprobleem en lage arbeidsproductiviteit Te weinig volume door versnippering Geen continuïteit in vraag naar geïndustrialiseerde woningenDit transitietraject is opgezet in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland en de Verstedelijkingsalliantie. De deelnemers binnen de coalitie komen uit de gehele keten.AMBITIEMISSIE Betaalbare nieuwbouwwoningen Hogere bouwsnelheid Hogere kwaliteit van woningen (= betrouwbaarheid) Circulaire en aanpasbare woningen CO2-neutraalNIEUWBOUW IN HEEL NEDERLANDOVERHEDENKENNISINSTELLINGENMARKTPARTIJEN2030AANPAKJANUARI202020212030JUNI2020TRANSITIE TRAJECT
De Bouwcampus
2030

Focus, vaart en impact

De samenleving staat voor complexe opgaven. De bouwsector speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van breed toepasbare oplossingen. Door kennis, kunde en ervaring te bundelen kunnen doorbraken worden geforceerd. Over muren en systeemgrenzen heen. Om dat voor elkaar te krijgen, is een partij nodig die mensen met elkaar verbindt en transities aanjaagt en dat doet De Bouwcampus.

Binnen drie maatschappelijke opgaven zijn transitietrajecten ingericht voor vraagstukken: Vervanging & Renovatie Infrastructuur, Verduurzaming Gebouwen en Omgeving en Herinrichting Stedelijke Ondergrond. Oplossingen die ontstaan zijn gericht op opschaling, repeteerbaarheid en versnelling. Kansrijke ideeën worden getoetst in praktijkomgevingen waarbij alle inzichten open en transparant worden gedeeld.

Voor de Bouwcampus is een basis vormgeving bedacht waarin de opgaven een eigen plek hebben gekregen naast het corporate beeld. De diagonale lijn in het logo geeft de verbinding aan van De Bouwcampus met verschillende partijen in de bouwwereld. Dit is doorvertaald in de beeldtaal. De diagonale lijn brengt de echte wereld in relatie met een (fictief) toekomstig beeld. De beelden zijn dusdanig bewerkt dat ze energie, experiment en verbinding uitstralen (de link met de merkwaarden). 

Het corporate beeld wordt gebruikt om transitie te duiden in opgavedoorsnijdende uitingen. Alle drie de opgaven hebben naast de eigen beelden een kleurenpalet en pictogrammen. Trajecten binnen de opgaven kunnen hier gebruik van maken zodat allerlei data gevisualiseerd en gecommuniceerd kan worden.

Merkstrategie / visuele identiteit Elles Kruip / Infographic i.s.m. Geeske Wiarda