INES ~ Integrative nursing

OVE 001 ines figuur 01+TXT DEF


“As a nurse, we have the opportunity to heal the mind, soul, heart, and body of our patients, their families, and ourselves. They may forget your name, but they will never forget how you made them feel.” MAYA ANGELOU

OVE 001 ines figuur ALG 02
Cover01
Binnenwerk01A
Binnenwerk02A

Waarom integratieve verpleegkunde? 

In de conventionele gezondheidszorg richten we ons vaak op het behandelen van acute of chronische ziekten. Maar eigenlijk zijn er veel meer factoren die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van patiënten dan we vaak beseffen.

 In 2011 is de definitie van gezondheid, die oorspronkelijk werd voorgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie in 1948, herzien om beter om te kunnen gaan met de uitdagingen van onze moderne samenleving. De nieuwe definitie van gezondheid benadrukt het vermogen van mensen om zich aan te passen en zichzelf te managen in reactie op de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen die het leven met zich meebrengt.

Gelukkig is er een veelbelovende benadering genaamd integratieve verpleging, die ons kan helpen bij het aanpakken van deze uitdagingen. Het verdient zeker een plekje in het verpleegkundig onderwijs, omdat het ons helpt om op een holistische manier voor mensen te zorgen.


Visuele identiteit / Editorial design Elles Kruip / Communicatie Overbosch Communicatie