P3Dx ~ Pandemische Paraatheid  door Pathogeen Detectie 

Over
TNO 006 logo DEF
TNO 006 figuur DEF
TNO 006 workshop DEF

Pandemisch paraat

Het innovatieprogramma Pandemische Paraatheid door Pathogeen Detectie (P3Dx) ontwikkelt baanbrekende testinnovaties die snel inzetbaar zijn tijdens toekomstige pandemieën. Bovendien zijn deze innovaties ook bruikbaar buiten pandemische situaties zoals in het milieu, de medische sector of in de landbouw of veeteelt. 

P3Dx bouwt aan een goed georganiseerd innovatie-ecosysteem waarin publieke en private partijen nauw samenwerken. Hierdoor ontstaan zowel technologische als economische kansen, wat bijdraagt aan een veerkrachtige samenleving.

Het programma is visueel weergegeven in een duidelijke en informatieve infographic, die in één oogopslag laat zien hoe het programma is opgebouwd en hoe de verschillende onderdelen met elkaar zijn verbonden. De visual maakt gebruik van drie basiselementen, geïnspireerd op abstracte virusvormen, om de drie pijlers van het programma te illustreren: onderzoek, ecosysteem en kansen.

Het logo van P3Dx is zorgvuldig ontworpen om een dubbele betekenis te communiceren. Enerzijds symboliseert het een netwerk, dat de sterke samenwerking tussen verschillende partners vertegenwoordigt. Anderzijds verwijst het naar de vorm van een virus, wat de kern van het programma – de paraatheid voor pandemieën – benadrukt.

Samen vormen deze elementen een krachtig symbool voor de missie van P3Dx: een innovatieve, goed georganiseerde en samenwerkingsgerichte aanpak om toekomstige pandemieën effectief te bestrijden. Dit zorgt voor een blije samenleving, omdat ons dagelijkse leven hierdoor zo normaal mogelijk kan blijven verlopen.

Merkstrategie Elles Kruip / Visuele identiteit  Elles Kruip ism Annemarie Mosterd / Communicatie Connie vam Rossum (Lumael Communicatie) / Website Qabana