STRIC ~ Sterven en Rouwen op de Intensive Care

Hulp bij rouw

Toolbox STRIC is een handreiking voor IC-professionals om rouwzorg op de IC vorm te geven of aan te vullen. Het bevat suggesties voor praktische hulpmiddelen, informatie en werkwijzen rond rouwzorg. Als IC-professional gebruik je de toolbox om naasten op een persoonlijke manier te ondersteunen in het proces van afscheid nemen en rouwen. 

De vormgeving en illustraties die zijn gemaakt voor STRIC weerspiegelen dit proces. Door affiches en leaflets raakten professionals op de afdelingen bekend met de mogelijkheden van STRIC.

Visuele identiteit / Editorial design Elles Kruip / Communicatie Overbosch Communicatie