Nationale Monitor Duurzame Gemeenten

Kijk en vergelijk!

De Nationale Monitor Duurzame Gemeenten (NMDG) geeft gemeenten en stakeholders inzicht in de staat waarin de gemeente zich bevindt op het gebied van duurzame ontwikkeling. Vergelijkingen zijn mogelijk met andere gemeenten, bijvoorbeeld met buurgemeenten of typologisch dezelfde gemeenten.

De NMDG meet een duurzaamheidsscore voor alle Nederlandse gemeenten. Deze score is opgebouwd uit 140 indicatoren welke zijn onderverdeeld in 22 thema’s, voorraden genoemd. De voorraden zijn onderverdeeld in drie kapitalen: een ecologisch, een economisch en een sociaal cultureel kapitaal. De balans tussen deze de kapitalen laat de duurzame ontwikkeling zien. De uiteindelijke totaalscore geeft een goed beeld van hoe het ervoor staat met de duurzame ontwikkeling in een regio. Hoe hoger de score hoe duurzamer.

De driehoek van kapitalen vormt ook het beeldmerk, de drie kapitalen vloeien samen in een kleurverloop. Voor de vormgeving van deze publicatie zijn de drie kapitalen als uitgangspunt genomen. 

Editorial design