Topconsortium voor Kennis en Innovatie ~ Bouw en Techniek

Een toekomstbestendige gebouwde omgeving in 2050

Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) is omgedoopt tot TKI Bouw en Techniek. Binnen het Thema Energie & Duurzaamheid is hiermee een serieuze plek verkregen in het nationale missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid.

Als Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) heeft de organisatie meer slagkracht voor het aanjagen van innovatie in de ontwerp-, bouw- en technieksector. TKI Bouw en Techniek richt zich daarbij specifiek op circulair bouwen, levensduurverlenging, klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen. 

TKI Bouw en Techniek heeft als doel om in 2050 te komen tot een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving. Deze opgave staat centraal bij kennis- en innovatie-ontwikkeling in de ontwerp-, bouw- en technieksector.

De visuele identiteit die is ontwikkeld heeft naast een algemeen kleurenpalet, merkelementen, fotografie en typografie ook labels voor de programma's circulariteit, levensduurverlenging en klimaatadaptatie. Aanvullende pictogrammen voor de thema's Human capital,  industrialisatie en digitalisering dragen bij aan een visueel herkenbare stijl. 

Merkstrategie/Visuele identiteit Elles Kruip / Communicatie Lumael Communicatie / Website Marc Daalmans